top4

Oferta

Prowadzę:

  • diagnozę uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
  • diagnozę uzależnień behawioralnych
  • indywidualną terapię uzależnień
  • grupową terapię uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
  • program ograniczania picia dla osób, które nie mają gotowości podjęcia całkowitej abstynencji od alkoholu.
  • terapię indywidualną dla członków rodzin osoby uzależnionej (współuzależnienia)
  • poradnictwo dla rodziców
  • jednorazowe konsultacje
  • psychoterapię indywidualną oraz konsultacje on-line
  • warsztaty, pogadanki z zakresu profilaktyki uzależnień
top5
to top button