mgr Sylwia Ziółkowska

Pomoc psychologiczna
terapia uzależnień

Sylwia
Ziółkowska

O mnie

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień oraz pedagogiem. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Poradni Leczenia Uzależnień, prowadząc przede wszystkim terapię grupową i indywidualną z osobami uzależnionymi od substancji (zarówno dorosłymi jak i młodzieżą) oraz wspierając ich bliskich. Udzielam wsparcia psychologicznego osobom znajdującym się w kryzysie oraz potrzebującym ukierunkowania w znalezieniu dla siebie najlepszej formy pomocy. W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej, indywidualnym podejściem do klienta cenię sobie budowanie bezpiecznej relacji, opartej na szacunku, zrozumieniu i zaufaniu. Dbam o ciągły rozwój umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji.

Pracę terapeutyczną regularnie poddaję stałej superwizji u certyfikowanego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Jestem członkiem Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień.

Wykształcenie

 • 2014r. Szkoła Psychoterapii Uzależnień CARE Brok
 • 2012r. studia licencjackie – Pedagogika specjalność resocjalizacja UKW Bydgoszcz
 • 2015r. studia magisterskie – Pedagogika specjalność resocjalizacja UKW Bydgoszcz
 • 2019r. certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień PARPA
 • 2022r. Psychologia UKW Bydgoszcz

Dodatkowe kursy/szkolenia/konferencje

 • 2016r. „Diagnoza i terapia pacjentów z podwójną diagnozą ze szczególnym uwzględnieniem uzależnionych pacjentów z zaburzeniami osobowości” – szkolenie
 • 2016r.  „Seksualność- na kontinuum zdrowia i choroby” – warsztaty
 • 2017r.  „Program Ograniczania Picia” – szkolenie
 • 2017r.  „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” – szkolenie
 • 2019r.  „Socjoterapia z perspektywy teorii i praktyki” – konferencja

Doświadczenie zawodowe

 • 2014 –  2017 terapeuta uzależnień w Ośrodku Terapii Uzależnień Koliber w Nakle n. Notecią
 • 2017 –  staż kliniczny w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku
 • 2017 –  2018 terapeuta uzależnień w Centrum Medycznym w Chojnicach „Promedica”
 • 2018 – obecnie terapeuta uzależnień w ramach realizacji projektu „Zacznij Teraz” współfinansowanego przez Gminę Sadki
 • 2018 –  obecnie praktyka w gabinecie psychoterapeuta uzależnień,
 • 2018 –  obecnie terapeuta uzależnień w Poradni Profilaktyczno – Konsultacyjnej  „Monar” w Bydgoszczy
 • 2018 –  obecnie terapeuta uzależnień w Punkcie Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych przy Nakielskim Klubie Abstynenta
 • 2019 –  obecnie terapeuta uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień przy Szpitalu w Nakle nad Notecią

Oferta

Prowadzę:

 • diagnozę uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • diagnozę uzależnień behawioralnych
 • indywidualną terapię uzależnień
 • grupową terapię uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • program ograniczania picia dla osób, które nie mają gotowości podjęcia całkowitej abstynencji od alkoholu.
 • terapię indywidualną dla członków rodzin osoby uzależnionej (współuzależnienia)
 • poradnictwo dla rodziców
 • jednorazowe konsultacje
 • psychoterapię indywidualną oraz konsultacje on-line
 • warsztaty, pogadanki z zakresu profilaktyki uzależnień

Wsparcie psychologiczne jest krótkoterminową pomocą psychologiczną dla osób, które znalazły się w stresującej sytuacji życiowej. Dzięki takiej formie będziesz mieć okazję wyrazić uczucia związane z trudną dla Ciebie sytuacją.  Specjalista będzie towarzyszyć Ci w Twoich problemach, co w rezultacie obniży poziom stresu jaki doświadczasz.

Cennik

Konsultacja psychologiczna (50min.) 150 zł
Diagnoza uzależnienia 1-2 spotkania (50min.) 150zł

Sesja psychoterapii indywidualnej 1 x w tygodniu (50 min.) 150 zł

Współpraca

dr Iga Zdaniuk – Zienkiewicz lekarz psychiatra, Nakło nad Notecią
https://psychiatranaklo.pl/

mgr Katarzyna Kauc – psychoterapeuta, Nakło nad Notecią

Sylwia
Ziółkowska

Kontakt

Gabinet Terapeutyczny Sylwia Ziółkowska

ul. Kościelna 8, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. 667-695-321

kontakt@terapia.naklo.pl

Zapraszam również do gabinetu w Bydgoszczy :
Adres: ul. Czartoryskiego 16/12
85-222 Bydgoszcz
(wejście do budynku możliwe od strony rzeki Brdy)